Hvordan er det at vokse op, som barn af en alkoholiker – hvordan er det at skulle forsøge at skjule det for sine omgivelser og hvordan kommer man til nogensinde a fået normalt forhold til alkohol. – hvordan er det at skule leve med alle de svigt det har medført.