Bipolar affektiv lidelse er af de fleste kendt som maniodepressiv sygdom. Kimen ligger i generne, og sygdommen kan fremprovokeres af svære belastninger eller svigt. Symptomerne er humørsvingninger ud over det sædvanlige. Nogle har langvarige, invaliderende depressioner, efterfulgt af let mani, andre livstruende maniske episoder med psykotiske træk, som uvægerligt slår over i depression. Ind imellem er der ’raske’ perioder.