Det at være hjerneskadet er forbundet medmange fordomme.

At de ikke har et værdigt liv

At man ikke kan huske

At man til tider kan have en grænseoverskridende adfærd

At det ikke kan betale sig at genoptræne efter 6 mdr.

En hjerneskadet kan ikke passe et ordinært arbejde

Kan ikke bidrage med noget og har et begrænset socialt liv