At være pårørende til en med Als, kan være rigtigt hårdt, og man bliver nød til i forløbet, at træffe nogen svære valg og vælge til og fra for at beskytte sig selv og sin familie.

Dette kan være svært at forstå for udenfor stående. Nogen gange bliver man betragtet som egoistisk i forhold til at ville hjælpe sin nærmeste.

At vælge sig selv til ar ikke det samme som at vælge den syge fra.