Politiker
• Hvordan opstår interessen?
• Hvad var bevæggrundene for at vælge netop det parti du repræsenterer?
• Hvor meget tid bruger man?
• Hvordan bliver man valgt?
• Hvordan er det at stå på mål for folks fordomme og holdninger?