Forstil dig, at du i perioder af dit liv har virkelig vanskeligt ved at skelne mellem virkelighed og dine forestillinger inde i hovedet. Tænk dig, hvis måden du opfattede virkeligheden på, viste sig slet ikke at holde stik med den virkelige virkelighed? Det er realiteten for mange af de 25.000 danskere, som lever med Skizofreni.

Vores fordomme om mennesker med psykiske sygdomme er udbredt og ofte funderet i misforståelser og enkeltsager, der omtales med stor dramatik i pressen. Det har skabt grobund for en række fejlopfattelser, som mange Skizofrene og andre med psykiske sygdom møder i deres hverdag.

De fordomme, som skizofrene oplever fra deres omgivelser spænder ganske bredt. Nogle møder utryghed og antagelser om, at man er farlig eller psykotisk. Andre tror ikke på, at det er en rigtig sygdom eller har tænkt, at mennesker med den slags diagnoser, var spærret inde i gummiceller med spændetrøjer på.

Virkeligheden har mange flere nuancer, og dem kan du lære meget mere om, hvis du låner vores Skizofrene bog.