Personer med tilknytningsforstyrrelse kan blandt andet møde følgende fordomme:

– At man er dårlig til at indgå i sociale sammenhænge/relationer
– At man lever isoleret
– Mangel på at kunne vise følelser/empati
– Mangel på at kunne etablere parforhold

Lån en menneskebog som lever med en tilknytningsforstyrrelse, og lær mere om hvad det egentlig handler om.